Atkins Pəhrizi nədir?

Dr. Atkins pəhrizi ilk dəfə 1972-ci ildə təqdim olunub və karbohidrat qəbulunun sərt şəkildə azaldılmasından ibarətdir.

Buna görə də onu Cənub Çimərliyi Pəhrizi, Güc Pəhrizi və s. belə pəhrizlər kimi az-karbohidratlı, yüksək-proteinli pəhriz və ya hərdən sadəcə az-karbohidratlı pəhriz adlandırırlar.  97643

Karbohidratlar nədir və onlar harada olur?

Karbohidratlar orqanizmi onun əsas yanacağı ilə təmin edir. Qlukoza birbaşa hüceyrələrə gedir və onlar onu özlərinə lazım olan enerjiyə çevirir.

İki növ karbohidrat var:

Sadə karbohidratlar (qida bağlamalarının üzərində “şəkər” adı ilə qeyd olunur): qlukoza, fruktoza və qalaktoza monosaxaridlər də adlanır. Laktoza, saxaroza və maltoza dissaxaridlər adlanır (onlar iki monosaxaridlərdən ibarətdir).

Kompleks karbohidratlar (“nişastalar”) qlukoza molekulundan ibarətdir, yəni sadə dillə desək, bu bitkilərin qlukoza ehtiyatıdır.

Nişastalar yüksək miqdarda buğdalarda (buğda, qarğıdalı, yulaf, düyü) və kartof və bağayarpağı kimi tərəvəzlərdə olur.  347457856

İnsanın həzm sistemi nişastanı qlukoza molekullarına parçalayır ki, onlar qan dövranına daxil ola bilsinlər.

Kompleks karbohidratlar sadə karbohidratlarla müqayisədə daha yavaş həzmə gedir, çünki nişastanı parçalamaq uzun müddət tələb edir.

Kompleks karbohidratlar brokolidə olduğu kimi ya yüksək miqdarda lifli ola bilər və ya banan və kartofda olduğu kimi az lifli ola bilər.